За нас

Фирмата „БАЛКАН-ДИАКОМ”ООД  е регистрирана по Търговския закон на Република България на 29.07.2011година в гр.Горна Оряховица. Фирмата е регистрирана по ДДС.

Фирмата „БАЛКАН-ДИАКОМ”ООД  е подписала  ДИЛЪРСКИ ДОГОВОР  с  „DIACOM TECHNOLOGY” (http://www.diacomsoft.com). По силата на ДОГОВОРА  е оторизирана  като единствена фирма, с право да извършва продажба на биорезонансна апаратура „DIACOM” за компютърна нелинейна диагностика (NLS – DIAGNOSTICS) България и страните от Балканския полуостров.

Фирмата "БАЛКАН-ДИАКОМ" гарантира за произхода и качеството на биорезонансна апаратура „DIACOM-Lite-FREQ”, и ТОВА ПРЕДПАЗВА НАШИТЕ КЛИЕНТИ ОТ ВЪЗМОЖНИ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ ПРОДАЖБИ НА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ ПО КАЧЕСТВО(фалшиви) ИЗДЕЛИЯ Всеки апарат "DIACOM-Lite-FREG" има индивидуален заводски №, технически паспорт и гаранционна карта. Гаранцията е 3 години. Фирмата предлага гаранционен и следгаранционен сервиз и обслужване на апаратурата. В апаратурата в електронен вид е заложена ИНСТРУКЦИЯ за нейното правилно използване. Софтуерът е на български език (или на други езици - за държавите от Балканския полуостров), като постоянното му автоматично обновяване е безплатно.


Биорезонансната апаратура „DIACOM-Lite-FREQ” се произвежда в Чехия и притежава Европейски сертификат за качество и всички необходими документи потвърждаващи безвредност и гарантиращи безопасна работа с нея  в страните от Европейския съюз.
Биорезонансната апаратура "DIACOM-Lite-FREQ" (NLS - diagnostics) е НЕКОНВЕНЦИОНАЛНА, ИЗПОЛЗВАЩА НЕТРАДИЦИОННИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО  ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ НА ЧОВЕКА.

"DIACOM - Lite - FREQ" е многофункционална,  скринингова, биорезонансна апаратура, която чрез НЕЛИНЕЕН СИСТЕМЕН АНАЛИЗ извършва   тестване, контрол, оценка (остри, хронични и развиващи се патологии) и актуализиране моментното здравословно състояние на човека.

Биорезонансната апаратура „DIACOM- Lite-FREQ” e с графично-илюстративно съпровождане на информацията и автоматично текстово интерпретиране на резултатите от много и различни нива на тестване, които са разбираеми, както от лекарите, така също и от други с базово медицинско образование обучени оператори.
 
При работата с биорезонансната  апаратура "DIACOM-Lite-FREQ" всички тестове за актуалното здравословно състояние на човека се извършват чрез нелинеен системен анализ в реално време. Снемат се само обективните резултати от моментното състояние на здравето на човека и получаваме актуална функционална оценка за неговите органи и системи поотделно. Практически е невъзможно "изкуствено подреждане" на резултатите от тестването.
 
Работата с биорезонансната  апаратура "DIACOM-Lite-FREQ" e безопасна, а всички тестове за моментното състояние здравето на човека са НАПЪЛНО БЕЗВРЕДНИ,безконтактни,няма облъчване и болка".
 
Биорезонансната  апаратура „DIACOM Lite-FREQ” е незаменим  помощник в ръцете на лекарите - специалисти, хомеопати, фелдшери, специалисти по медицинска рехабилитация, кинезитерапия и ерготерапия, а така също и на други специалисти свързани с благоприятно въздействие и възстановяване  здравето  на човека.
Апаратурата  „DIACOM-Lite-FREQ” намира своето практическо приложение и използване в Медицинските Центрове, Центрове за Профилактика на Здравето, Уелнес Центрове, Оздравителни Центрове, Спортни клубове, Центрове за фитнес, йога и други центрове за възстановяване здравето на човека.

За по-голяма икономическа ефективност при използване на биорезонансната  апаратура „DIACOM-Lite-FREQ” компанията „DIACOM TECHNOLOGY” е разработила и предлага комплексна програма за благоприятно въздействие и възстановяване индивидуалното здраве на човека с използване на биорезонансна терапия чрез апарата  „DIACOM-SOLO-FREQ-PC”, реализиращ принципа на микрочестотно въздействие върху патогенната микрофлора.

Първоначалното базово обучение на един оператор за работа с биорезонансната  апаратура „DIACOM” е безплатно. За клиенти на фирмата „БАЛКАН ДИАКОМ”ООД, които желаят да усъвършенстват  своята квалификация, можем да организираме курсове за платено обучение с получаване на СЕРТИФИКАТ за работа с апаратурата.

Биорезонансната  апаратура  „DIACOM-Lite-FREQ” не се явява медицинско устройство,и не изисква регистрация от Ведомствата за сертификация на медицински  прибори и оборудване.

При желание на клиента закупил биорезонансна  апаратура „DIACOM-Lite-FREQ” (NLS- DIAGNOSTICS) работеща на различни по дестинации обекти(центрове), фирмата „БАЛКАН-ДИАКОМ” предлага срещу допълнително заплащане, възможност за дистанционен контрол на „клиентопотока”  и услугите използвани в центровете.
В апаратурата има заводско вградена защита от кражба и несанкционирано използване.
В биорезонансната апаратура „DIACOM-Lite-FREQ”  има заводско вградена защита от кражба и несанкционирано използване.
Методът  NLS – DIAGNOSTICS (нелинейна диагностика) позволява да се оцени биоенергийното състояние на всеки човешки орган поотделно на клетъчно ниво.
Биорезонансната  апаратура „DIACOM” работи в комплекс с компютър и програмно обезпечение.

При закупуване на биорезонансна апаратура „DIACOM” е възможен лизинг по условията и изискванията на лицензирани лизингови компании.

От 02.01.2018г,фирмата предлага на своите клиенти:биорезонансен тест за алергени,наличие на патогенна микрофлора-10лв.;
Тест за препоръчително хранене-10лв.;
Биорезонансен тест-пълен-45лв. с безплатен тест за препоръчително хранене;
Биорезонансен тест
От 02.01.2018г,фирмата предлага на своите клиенти:биорезонансен тест за алергени,наличие на патогенна микрофлора-10лв.; Тест за препоръчително хранене-10лв.; Биорезонансен тест-пълен-45лв. с безплатен тест за препоръчително хранене; Биорезонансен тест