Плащане и доставка биорезонансна апаратура

Начин на плащане :

  1. Чрез "наложен платеж" и доставка чрез фирма ”Еконт”.
  2. По банков път.
  • След извършено заплащане - в срок до 5 работни дни клиентът получава апаратура "DIACOM-Lite-FREQ" в комплект;
  • Документ за гаранционно(3 години) и следгаранционно обслужване;
  • Европейски Сертификат гарантиращ безвредна и безопасна работа с апаратурата "DIACOM-Lite-FREQ" на територията на страните от Европейския съюз;
  • Ръководство за обучение и експлоатация на апаратурата "DIACOM-Lite-FREQ" на български език(на хартиен носител);
  • Фактура - Клиента посещава офиса на „БАЛКАН-ДИАКОМ”ООД за подписване на „Договор за покупко-продажба” и провеждане на безплатно обучение за работа с апаратурата.

При възникнали въпроси от страна на клиента за детайлизиране на сделката и плащане на апаратурата по банков път: - препоръчваме създаване на контакт с "БАЛКАН-ДИАКОМ"ООД по телефона: 0887952203, 0885777629, 061885200 или писмо office@balkandiacom.com

 

Условия за доставка:

  1. “БАЛКАН-ДИАКОМ” ООД си запазва правото да променя  „УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА И ЦЕНИ”, като всяка промяна влиза в сила веднага след поместването й в сайта www.balkandiacom.com.
  2. Промените в   „УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА И ЦЕНИ”,  не засягат отношенията между “БАЛКАН-ДИАКОМ” ООД  и купувач, възникнали преди поместване на информацията  за промените в сайта