Биорезонансната апаратура "DIACOM-Lite-FREQ”

Биорезонансната апаратура "DIACOM-Lite-FREQ" (NLS - diagnostics) е НЕКОНВЕНЦИОНАЛНА, ИЗПОЛЗВАЩА НЕТРАДИЦИОННИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ НА ЧОВЕКА.

"DIACOM - Lite - FREQ" е многофункционална, скринингова, биорезонансна апаратура, която чрез НЕЛИНЕЕН СИСТЕМЕН АНАЛИЗ извършва тестване, контрол, оценка (остри, хронични и развиващи се патологии) и актуализиране моментното здравословно състояние на човека.

Биорезонансната апаратура „DIACOM- Lite-FREQ” e с графично-илюстративно съпровождане на информацията и автоматично текстово интерпретиране на резултатите от много и различни нива на тестване, които са разбираеми, както от лекарите, така също и от други с базово медицинско образование обучени оператори.